Novice

Novice in nasveti

Aktualne novice in nasveti na področju vrednotenja podjetja

Kako pridobiti finančne podatke na portalu AJPES?

Kako pridobiti finančne podatke na portalu AJPES?

Ključen dokument, potreben za prebiranje finančnih podatkov za namen ocenjevanja podjetja je letno poročilo, ki sestoji iz Izkaza poslovnega izida, Bilance stanja ter Pojasnil k izkazom. Na portalu AJPES jih lahko pridobite brezplačno, ko se prijavite v portal.

10 načinov kako povečati vrednost podjetja

10 načinov kako povečati vrednost podjetja

Bistvo vsakega podjetja je ustvarjanje vrednosti za kupce in povečevanje lastne vrednosti. Slednje je še posebej pomembno v primerih, ko se lastniki odločijo podjetje prodati. Takrat je visoka vrednost podjetja bistvena, saj lahko v tem primeru prodajalec podjetja tudi iztrži visoko prodajno ceno.