Novice

Novice in nasveti

Aktualne novice in nasveti na področju vrednotenja podjetja

Določitev obratnega kapitala pri prodaji podjetja

Določitev obratnega kapitala pri prodaji podjetja

Ko se določa tržna vrednost podjetja in posledično prodajna cena, se pričakuje, da bo ta dogovorjena cena vključevala vsa sredstva, ki so potrebna za nadaljnje poslovanje, vključno z razumno stopnjo obratnega kapitala.

Kako je potrebno obravnavati nepremičnine v lasti podjetja pri oceni vrednosti podjetja?

Kako je potrebno obravnavati nepremičnine v lasti podjetja pri oceni vrednosti podjetja?

Nepremičnine so lahko sestavni del podjetja in tudi ključna sredstva za nadpovprečni uspeh podjetja, zlasti če se uporabljajo neposredno pri poslovanju ter se v funkcionalnem ali ekonomskem smislu razlikujejo od drugih nepremičnin na trgu (npr. če obstajajo določene lokacijske prednosti, funkcionalne prednosti, ki podjetju na ta račun omogočajo konkurenčno prednost).

Donos na vloženi kapital - ROIC (Return on invested capital)

Donos na vloženi kapital - ROIC (Return on invested capital)

Seznam pomembnih kazalnikov pri analizi podjetja je dolg: rast prihodkov, operativne marže, stopnja zadolženosti itd., vendar če bi morali izbirati le en kazalnik za oceno kakovosti podjetja, bi bil to v večini podjetij zelo verjetno bil ROIC - Donos na vloženi kapital. Dobra podjetja ustvarjajo visoke donose na investiran kapital in to počnejo konsistentno. ROIC je eno temeljnih gonil ocene vrednosti podjetja. Podjetja, ki uspejo ustvariti višje donose ne potrebujejo visokih kapitalskih investicij in so tako sposobna ustvariti več prostega denarnega toka, ki ga lahko potem razdelijo med svoje lastnike.

6 Korakov za učinkovito načrtovanje izstopa iz podjetja

6 Korakov za učinkovito načrtovanje izstopa iz podjetja

Vsak podjetnik prej ali slej izstopi iz podjetja ne glede na uspešnost podjetja. Razlogi za izstop so različni. Bodisi gre za izstop zaradi prekvalificiranja ali investiranja na drugem področju, slabše finančne situacije podjetja kot pričakovano ali za upokojitev. V vseh primerih se je smiselno na izstop dobro pripraviti, da je ta proces čim uspešnejši in učinkovitejši.