O poročilu

Poročilo vrednosti podjetja Valuator

Strokovno, natančno, razumljivo, dostopno ter ustvarjeno v najkrajšem času


Zakaj se pojavljajo težave pri prodajah, prevzemih ali nasledstvih podjetij?


Postavljena cena je previsoka
Če podjetnik prodajno ceno postavi previsoko, potencialnih kupcev nakup enostavno ne pritegne. Neuspešni prodajni pogovori lahko vodijo do frustracij in pritiska, saj po preteku dlje časa, do dogovora o prodaji oziroma nasledstvu nikakor ne pride.

Postavljena cena je prenizka
V kolikor podjetnik prodajno ceno postavi prenizko, ima veliko možnosti za prodajo ali predajo podjetja, vendar pa mu prodaja po nižji ceni od poštene ne sme biti v interesu, saj s tem zapravlja ustvarjeno premoženje in ne iztrži poštene vrednosti za svoje preteklo delo.

Zakaj se toliko podjetnikov moti pri oceni vrednosti podjetja?
Podjetniki se dobro spoznajo na redno poslovanje, vendar pa prodaja ali nakup drugega podjetja in ocenjevanje tržne vrednosti ni vsakodnevno opravilo. Pri postavljanju prodajne ali nakupne cene ima torej večina podjetnikov pomanjkljive izkušnje.

Prav tako vsak podjetnik v svoje podjetje vloži ogromno količino energije, časa in dela ter se med rednim poslovanjem pogosto znajde pod visokimi pritiski. V določenih situacijah je morda potrebno sprejeti tudi konkretna finančna tveganja in stati za izbranimi odločitvami. Posledično je tako vsak podjetnik zelo navezan na svoje podjetje in mu daje subjektivno vrednost, ki je običajno precej višja od tržne. Žal vsa ta dejstva za potencialne kupce niso pomembna. Kupca zanimajo le trenutni in prihodnji rezultati podjetja ter donos, ki ga lahko pri tem ustvari.

Predstavitev je bistvena

Strukturirano, jasno in jedrnato poročilo o oceni vrednosti je najboljši način za razumevanje podjetja in sporočanje njegove vrednosti. In prav to je prednost Valuator poročila.


21 strani uporabnih finančnih informacij

V Valuator poročilu podrobno analiziramo željeno podjetje ter ocenimo njegovo vrednost, pri tem pa vam vsak korak postopka tudi jasno razložimo.

Uvod

4 strani informacij o metodah vrednotenja, namenu, ključnih izrazih, ključnih predpostavkah ter osnovnih podatkih podjetja, ki vam bodo pomagale brati celotno poročilo.

Povzetek vrednotenja

Uporaba dveh najbolj priznanih in preverjenih metod vrednotenja in končni razpon, v katerem se nahaja poštena vrednost ocenjevanega podjetja

Ključni kazalniki

Namen katerih je merjenje uspešnosti podjetja v primerjavi z drugimi, ter sledenje spremembam skozi čas, kar je še posebej pomembno v današnjem hitro spreminjajočim se poslovnem okolju. Kazalniki lahko ob pravilni uporabi postanejo pomemben del strategije podjetja.Prenos primera poročila
Principi/metode vrednotenja, ki jih uporablja Valuator
Končna poštena tržna vrednost ocenjevanega podjetja je izračunana z uporabo dveh najbolj preverjenih, priznanih in globalno uporabljenih metod ocenjevanja vrednosti podjetij. Pošteno vrednost podjetja pridobimo s pomočjo metode diskontiranja prihodnjih denarnih tokov ter metode tržnih multiplikatorjev.

Izstopite iz povprečja in pridobite vrednost vašega podjetja oziroma drugih malih ali srednje velikih podjetij

Obsegi in omejitve ocene vrednosti podjetja
Čeprav si z Valuator poročilom prizadevamo omogočiti odkritje vrednosti čim širšemu naboru podjetij, naše poročilo vseeno ni primerno za:
  • Finančna družbe, kot so banke, zavarovalnice oziroma druge finančne ustanove
  • Start-up podjetja, ki so še v fazi zgodnje rasti oziroma razvoja in za katera še ni izoblikovan stabilen trg